+908505323570
Kapat
Menü
Kapat
Hesabım
Şifremi Unuttum
Bayram Koleksiyonu Şimdi interkidsy.com'da
Kapat
Sepetim
Sepete Eklendi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR

Bu sözleşme, bir tarafta "interkidsy Elektronik Ticaret ve Pazarlama A.Ş." (bundan sonra "Satıcı" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta sözleşmeyi kabul eden ("Alıcı") arasında aşağıdaki şartlar ve koşullar çerçevesinde yapılmıştır.

2. TANIMLAR

Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

Alici                        :               Bir Mal veya Hizmet’i ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek kişiyi,

Interkidsy           : SATICI’ların ürün ve hizmet sunduğu Platform’u (www.interkidsy.com) sağlayan aracı hizmet sağlayıcısı olan Interkidsy Elektronik Ticaret ve Pazarlama Anonim Sirketi’ni,

Bakanlık               :               Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’nı,

Banka                   :               5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca kurulan lisanslı kuruluşları,

Hizmet  :              Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen Ürün sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

Kanun                   :               6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

Kargo Şirketi       :               Ürün’ün Alıcı’ya ulaştırılmasını, iade süreçlerinde Alıcı’dan alınarak Satıcı veya Platform’a ulaştırılmasını sağlayan anlaşmalı kargo veya lojistik şirketini,

Ön Bilgilendirme Formu :              Sözleşme kurulmadan ya da buna karşılık herhangi bir teklif Alıcı tarafından kabul edilmeden önce Alıcı’yı Yönetmelik’te belirtilen asgari hususlar konusunda bilgilendirmek için hazırlanan formu,

Platform              :               Interkidsy markasina ait www.interkidsy.com adlı internet sitesini ve mobil uygulamasını,

Satıcı     :              Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye Ürün/Hizmet sunan ya da Ürün/Hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden ve Sözleşme’nin 3. maddesinde bilgileri bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

Sözleşme             :               Satıcı ve Alıcı arasında akdedilen Sözleşme’yi,

Ürün     :              Alışverişe konu olan taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi malı,

Yönetmelik         :               Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni ifade eder.

 

3. SATICI BILGILERI

Unvan

INTERKIDSY ELEKTRONIK TICARET VE PAZARLAMA ANONIM SIRKETI

Merkez Ofis Adresi

Duaçınarı Mah. Vişne Cad. No:146 A, Bursa, Turkiye

 

MERSIS No

0465 1164 8910 0001

Telefon

+90 850 532 3570

KEP

interkidsy@hs03.kep.tr

Diger Iletisim

info@interkidsy.com

 

4. ALICI BILGILERI

Teslim Edilecek Kisi Ad-Soyad

 %FATURA_AD_SOYAD%

Teslimat Adresi

 %TESLIMAT_ADRES%

E-posta

 %UYE_E-POSTA%

Telefon

 %FATURA_TEL_1%

 

5. KONU

Sözleşme’nin konusu Alıcı'nın, Platform’da, Ürün/Hizmet’in satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip Ürün/Hizmet’in satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi olup Taraflar, Sözleşme tahtında Kanun ve Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Sözleşme’nin akdedilmesi Taraflar’ın ayrı ayrı Platform ile akdetmiş oldukları sözleşmelerin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup, Taraflar, Interkidsy’nin Ürün/Hizmet’in satışına ve Sözleşme’ye herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında Taraflar’ın yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde kendisine yüklenmiş olanlar hariç olmak üzere herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6. GENEL HÜKÜMLER

         I.            Interkidsy, Ürün/Hizmet’i eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile mevzuat gereği Ürün/Hizmet’le birlikte teslim etmesi gereken sair bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

       II.            Ürün, Alıcı veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişiye, taahhüt edilen teslim süresi içerisinde ve her halükârda 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile, Alıcı’nın Platform’da belirtmiş olduğu teslimat adresine Kargo Şirketi tarafından teslim edilir. Bu süre içerisinde Satıcı’nın edimini yerine getirmemesi durumunda Alıcı Sözleşme'yi feshedebilecektir. Ancak Alıcı’nın isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Ürün/Hizmet satışlarında teslim süresi ilgili 30 (otuz) günü aşabilecektir. Ayrıca, sipariş durumu “Ön Sipariş” veya “Sipariş Üzerine Üretim” olarak belirtilen Ürün/Hizmet için teslimat süresi de 30 (otuz) günü aşabilecek olup Alıcı, Alıcı’nın isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan “Sipariş Üzerine Üretim” ya da “Ön Sipariş” statüsünde olan bir Ürün/Hizmet satın aldığında teslimatın 30 (otuz) gün içerisinde yapılmaması dolayısıyla Sözleşme’yi feshedemeyecektir.

     III.            Satıcı Ürün’ü Kargo Şirketi aracılığı ile Alıcı’ya göndermekte ve teslim ettirmektedir. Her turlu gumruk isleminin tamamlanmasi Alici’nin sorumlulugundadir. Gumruk islemlerinin tamamlanmamasi halinde urunlerin geri gonderilmesinden dogacak masraflar Alici’dan tahsil edilir. Bu masraflar dusuldukten sonra Alici’dan tahsil edilen urun bedeli yasal suresi icerisinde Alici’ya iade edilecektir.

    IV.            Alıcı veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin teslim anında adreste bulunmaması durumunda Alıcı'nın Ürün/Hizmet’i geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden Satıcı sorumlu değildir.

      V.            Ürün/Hizmet’in teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Satıcı, Platform’da teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı'ya ait olacaktır.

    VI.            Satıcı, Sözleşme'den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı Platform üzerinden bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle muadil bir Ürün/Hizmet tedarik edebilecektir.

   VII.            Ürün/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı’nın bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya yazılı olarak veya veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (ondört) gün içinde iade etmesi zorunludur. Ürün/Hizmet’in stokta bulunmaması durumu, Ürün/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilebilir.

 VIII.            Alıcı, Ürün’ü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı, ayıplı veya eksik Ürün/Hizmet’i teslim almayacaktır. Teslim alınan Ürün/Hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün’ün özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa Ürün/Hizmet kullanılmamalı ve Ürün/Hizmet faturası ve teslim sırasında Alıcı’ya iletilen diğer tüm belgeler (örneğin garanti belgesi, kullanım kılavuzu vb.) ile birlikte iade edilmesi gerekmektedir.

     IX.            Alıcı, Sözleşme konusu bedeli ödemekle yükümlü olup, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu bedelin ödenmemesinin ve/veya Banka kayıtlarında iptal edilmesinin Satıcı’nın Ürün/Hizmet’i teslim yükümlülüğü ile Sözleşme’den kaynaklanan sair yükümlülüklerinin sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, herhangi bir sebeple Banka tarafından başarısız kodu gönderilen ancak buna rağmen Banka tarafından Satıcı’ya yapılan ödemelere ilişkin olarak, Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

       X.            Alıcı, Ürün’ün teslim edilmesinden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu bedelin ilgili Banka tarafından Satıcı’ya ödenmemesi halinde, Alıcı Ürün’ü 3 (üç) gün içerisinde iade masrafları Alıcı’ya ait olacak şekilde Satıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

     XI.            Sözleşme kapsamında herhangi bir nedenle Alıcı’ya bedel iadesi yapılması gereken durumlarda, Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış olması halinde, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın Satıcı tarafından Banka’ya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğunu ve olası gecikmelerde Banka’nın sorumlu olduğunu ve bunlar için Platform’u ve Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

   XII.            Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya Ürün/Hizmet’in Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin Banka’dan kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edilebilecektir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, söz konusu taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

 XIII.            Sipariş edilmeyen Ürün/Hizmet’in gönderilmesi durumunda, Alıcı’ya karşı herhangi bir hak ileri sürülemez. Bu hallerde, Alıcı’nın sessiz kalması ya da söz konusu Ürün/Hizmet’i kullanmış olması, sözleşmenin kurulmasına yönelik kabul beyanı olarak yorumlanamaz.

 XIV.            Alıcı’nın sipariş edebileceği Ürün/Hizmet adetlerine Platform’dan yapılacak duyurularla kısıt getirilebilir. Alıcı’nın Platform’dan yapılan duyurularda belirtilen adetin üzerinde Ürün/Hizmet sipariş etmek istemesi halinde sipariş vermesi engellenebilecek, siparişi verdikten sonra belirtilen adedin üstünde sipariş verdiğinin tespit edebilmesi halinde ise belirtilen adedin üstündeki siparişleri iptal edilebilecek ve bu halde varsa iptal edilen siparişlere ilişkin teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeler yasal süresi içerisinde Alıcı’ya iade edilecektir. Alıcı işbu hususları kabul ederek siparişini oluşturduğunu, adet sınırlamasını geçen siparişlerinin engellenebileceği ve iptal edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  XV.            Satıcı’nın herhangi bir sebeple tedarik edemediği siparişler, Alıcı’nın onayının alınması halinde, mevzuattaki yasal teslim süresini aşmamak ve Alıcı’nın Ürün/Hizmet ile aynı özellikleri haiz olmak kaydıyla, bir başka satıcıya aktarılabilecektir. Böyle bir durumda Ürün/Hizmet yeni satıcı tarafından Alıcı’ya gönderilecek olup Sözleşme yeni satıcı ile Alıcı arasında kurulmuş olacaktır. Bu halde, Alıcı’ya herhangi bir ek bedel, ücret ve/veya masraf yansıtılmayacaktır.

7. ÖZEL ŞARTLAR

         I.            Alıcı, aksi belirtilmedikçe, Platform’da birden fazla markadan tek bir sepette alışveriş yapabilecektir. Aynı sepet içerisinde farklı butikten alınan her bir Ürün/Hizmet için Satıcı tarafından birden fazla fatura kesilebilecektir. Şüpheye mahal bırakmamak bakımından belirtilmelidir ki, Satıcı, Alıcı’nın farklı butiklerden aldığı Ürün/Hizmet’in teslimatını mevzuattaki yasal süre içerisinde kalmak koşuluyla farklı zamanlarda gerçekleştirebilecektir.

       II.            Platform üzerinden kredi kart ile ödeme yapılması halinde, Banka tarafından kampanyalar düzenlenerek Alıcı tarafından seçilen taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulanabilecek veya taksit erteleme gibi ek hizmetler sunulabilecektir. Bu tür kampanyalar Banka’nın inisiyatifindedir. Alıcı’nın kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetine Banka tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planlarının oluşturulması Banka’nın inisiyatifindedir.

     III.            Platformda satışa sunulan Ürün/Hizmetler yalnızca Satıcı tarafından belirlenen sınırlı lokasyonlara (il/ilçe/bölge) teslim edilmek üzere satışa sunulabilecek olup, sipariş sürecinde Alıcı'nın bu ürün/hizmetler için teslimat adresini Satıcı tarafından belirlenmiş olan lokasyonlardan biri dışında seçmesi halinde ilgili sipariş verilemeyecek/satın alım gerçekleşmeyecektir.

8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR

         I.            Satıcı, işbu sözleşme kapsamındaki kişisel verileri sadece Ürün/Hizmet’in sunulması amacıyla sınırlı olarak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, (“KVKK”) ikincil mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun olarak işleyecektir. Satıcı, Platform üzerinden eriştiği kişisel veriler haricinde Alıcı’nın kişisel verilerini işlemeyeceğini ve Platform üzerinden sağlanan yöntemler dışında Alıcı ile harici olarak iletişime geçmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

       II.            Alıcı, işbu Sözleşme kapsamında sağladığı kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu kontrol etmekle, bu bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmamak, ilgisiz kişilerce erişilememesi için virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil gerekli tedbirleri almak ve söz konusu kişisel verilerin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu, aksi halde doğacak zararlardan ve üçüncü kişilerden gelen taleplerden bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

     III.            Platform’a ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Satıcı'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Platform’a aittir.

9. CAYMA HAKKI

         I.            Alıcı, 15 (onbeş) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir.

       II.            Cayma hakkı süresi, Hizmet için Sözleşme’nin kurulduğu gün; Ürün için Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin Ürün’ü teslim aldığı gün başlar. Ancak Alıcı, Sözleşme’nin kurulmasından Ürün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanamaz.

     III.            Ürün teslimi ile Hizmet ifasının birlikte olduğu durumlarda, Ürün teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

    IV.            Satıcı;

a)       Ürün’ün tesliminden sonra Alıcı’nın cayma hakkını kullanması durumunda, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarih itibarıyla bedel Satıcı’ya aktarılmamışsa cayma hakkına konu Ürün’ün, iade için öngörülen Kargo Şirketi’ne teslim edildiği tarihten veya iade için öngörülenin haricinde bir Kargo Şirketi ile iade edilmesi durumunda da Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren,

b)      Alıcı’nın siparişinin yasal süre içerisinde teslim edilememesi nedeniyle Sözleşme’yi fesih hakkını kullanması durumunda fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde, tahsil ettiği Sözleşme konusu bedeli ile teslimat masraflarının Alıcı’ya iadesinden sorumludur.

      V.            Cayma hakkı bildiriminin ve Sözleşme’ye ilişkin diğer bildirimlerin mevzuata uygun ve süresi içerisinde Platform’da belirtilen Platform’a ve/veya Satıcı’ya ait iletişim kanallarından yapılması şarttır.

    VI.            Cayma hakkının kullanılması halinde:

a)       Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (ondört) gün içerisinde Ürün’ü Satıcı'ya Kargo Şirketi’yle geri gönderir.

b)      Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Ürün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve varsa Ürün ile birlikte hediye edilen diğer Ürünler’in de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.

c)       Cayma hakkının kullanılması sonucunda urunlerin iadesinin Satici’ya ulasmasini takip eden 14 (ondört) gün içerisinde Sözleşme konusu bedeller Alıcı’ya Alıcı’nın ödeme yöntemi ile iade edilmektedir. Ürün/Hizmet, Satıcı'ya iade edilirken, Ürün/Hizmet’in teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı’nın kurumsal fatura istemesi halinde ilgili Ürün/Hizmet iadesi için iade faturası kesmesi veya mümkünse süresi içerisinde ticari faturayı kendi sistemlerinden reddetmesi gerekmektedir.

d)      Cayma hakki, kusurlu/hatali urun halleri disindaki herhangi bir nedenden oturu kullanilmis ise kargo ve olusabilecek gumruk bedelleri Alici’ya aittir.

e)      Cayma hakki, kusurlu/hatali urunlerden dolayi kullanilmis ise Alıcı iade edeceği Ürün/Hizmet’i Satıcı'nın isaret edecegi Kargo Şirketi ile Satıcı'ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli Satıcı'ya aittir.

f)        Alıcı cayma hakkını işbu maddede belirtilen süre ve usuller dahilinde kullanacak olup aksi halde cayma hakkını kaybedecektir.

10. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

         I.            Alıcı aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

       II.            Alicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallarda,

     III.            Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar icin,

    IV.            Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallarda,

      V.            Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlerde,

    VI.            Satin alma Platform üzerinden elektronik kod/kupon ile gerceklestigi siparişlerde Yönetmelik gereği cayma hakkı söz konusu olmayacaktır.

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Sözleşme’nin uygulanmasında, Bakanlık’ça ilan edilen değerlere uygun olarak Alıcı’nın Ürün/Hizmet’i satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

12. BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

         I.            Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, yazılı olarak yapılacaktır.

       II.            Alıcı, Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Platform’un ve Satıcı’nın ticari defter, bilgisayar, kayıt ve diğer belgelerinin bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.